You are not logged in.

world volleyball coaches show 2018 header

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

1

Saturday, May 19th 2018, 8:53am

Chinese Male Superleague 2018/2019

The clubs with sponsors:
Shanghai Golden Age
Beijing BAW
Sichuan
Bayi Yingguan Sports
Guangdong Shenzhen National Sports Lottery
Jiangsu Nanjing Broadcast Maomao
Shandong Sports Lottery
Zhejiang Sports Lottery
Henan Tianguan
Hebei
Liaoning
Fujian Formal University
Tianjin National Games Village
Hubei

The rosters are all unofficial and finished temporarily.
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

2

Saturday, May 19th 2018, 8:55am

Shanghai
Head Coach:
Shen Qiong

Setter:
Zhan Guo-jun
Xu Zhen-sen
Han Xu (male) ?

Opposite:
Dai Qing-yao (also OH)
Sun Ze-yuan
Lin Yu-qi ?

Outside Hitter:
Huang Bin (also L) ?
Li Nan (also OP)
Jiang Hong-bin
Tian Cong

Middle Blocker:
Zhang Zhe-jia (also OP)
Chen Long-hai
Zhang Yi-chen
Tao Zi-xuan
Wang Yuan-jie
Qi Qi ?

Libero:
Ren Qi ?
Tong Jia-hua
Zhi Jia-cheng
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 2 times, last edit by "tomen" (Jun 10th 2018, 7:53am)


tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

3

Saturday, May 19th 2018, 9:01am

Beijing
Head Coach:
Li Mu

Setter:
Sun Yu-bo ?
Liu Ze ?

Opposite:
Jiang Chuan ?
Wang Chen (also OH) ?

Outside Hitter:
Kevin Tillie (also L)
Leonardo Leyva Martinez ?
Liu Li-bin ?
Shan Qing-tao (also MB/L) ?
Yin Jie
Liu Hao (Beijing)

Middle Blocker:
Yang Fan (male) ?
Gu Jia-feng
Hu Xi-zhao (also OH)
Zhang Xiu-rui ?
Wang Dong-chen

Libero:
Ding Hui
Han Huang-guang ?
Chu Hui ?
Zhang Zhen-dong ?
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 2 times, last edit by "tomen" (Jun 10th 2018, 7:37am)


tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

4

Saturday, May 19th 2018, 9:13am

Sichuan
Head Coach:
Fu Jun ?

Setter:
Yang Guang
Chen Bo-liang
Jiang Zhi-yuan

Opposite:
Cao Yi-ming
Gao Qi
Chen Xi-long (also OH)

Outside Hitter:
Du Hai-xiang (also OP/L)
Li Rui (Sichuan)
Guo Shun-xiang

Middle Blocker:
Qin Song (also OP) ?
Wang Zhao-rui
Zhang Jing-cheng ?
Peng Shi-kun
Wang Jin-jian

Libero:
Chen Tao
Liao Guo
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 1 times, last edit by "tomen" (Jun 10th 2018, 7:36am)


tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

5

Saturday, May 19th 2018, 9:17am

Bayi
Head Coach:
Chen Fang

Setter:
Mao Tian-yi
Wu Yi-wen ?
Peng Bo

Opposite:
Tang Chuan-hang
Li Li-ye (also OH)
Xiu Cheng-cheng

Outside Hitter:
Zhong Wei-jun ?
Zhao Yi-chen ?
Feng Bo
Yuan Dang-yi
Gu Han ?

Middle Blocker:
Xu Jing-tao
Zhu Jin-peng
Du Hao-yu
Li Mu-zi

Libero:
Ma Xiao-teng
Xu Peng
Pei Jia-xing
Qu Zong-shuai
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

6

Saturday, May 19th 2018, 9:23am

Guangdong
Head Coach:
?

Setter:
Wang He-bin [born in 1999]
He Bo-rong

Opposite:
Artur Udrys ?
Huang Zhi-jian
Zheng Guo-yuan

Outside Hitter:
Matteo Martino ?
Wu Hao-tian
Lin Jia-xi
Huang Li-yang
Ou Yuan-jie (also L)

Middle Blocker:
Huang Yong-kang
Wu Xian-shun
Qu Hong-sheng

Libero:
Chen Jia-jie
Huang Yu-bo
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

7

Saturday, May 19th 2018, 9:30am

Jiangsu
Head Coach:
Lu Wei-zhong ?

Setter:
Yu Yao-chen ?
Chen Fei (also OH)

Opposite:
Liu Xiang-dong (also OH)
Zhou Li-ying (also OH)
Lyu Xing

Outside Hitter:
Zhang Chen
Yu Yuan-tai
Li Yu
Li Zhu
Du Yu

Middle Blocker:
Li Chen (also OP)
Li Shao-jian
Yuan Hui-long
Dai Hai-bo
Sun Wen-xuan

Libero:
Yang Tian-yuan
Gao Zhi-yuan
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

8

Saturday, May 19th 2018, 9:33am

Shandong
Head Coach:
Xin Chun-sheng ?

Setter:
Li Run-ming ?
Liu Meng
Liu Zhi-hao

Opposite:
Kou Zhi-chao ?
Wang Jing-yi

Outside Hitter:
Song Jian-wei
Ji Dao-shuai
Li Bo-han ?
Fu Hou-wen (also L)
Han Dong
Zhang Xin-yi

Middle Blocker:
Geng Xin ?
Cui Xiao
Wang Xiang-yu
Guo Lei
Zhang Zu-yuan

Libero:
Ji Xing-chen ?
Yang Hua-xing
Song Zi-hao
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 1 times, last edit by "tomen" (Jun 10th 2018, 7:52am)


tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

9

Saturday, May 19th 2018, 9:35am

Zhejiang
Head Coach:
Wu Sheng

Setter:
Wang Zhi-ru
Chen Lei-yang
Jin Ri-cheng ?

Opposite:
Wu Hao
Wu Ya-wei
Zhang Guan-hua

Outside Hitter:
Zhu Zhi-yuan
Jin Zhi-hong
Zhang Jing-ying
Li Cheng-kang
Li Shu-yi (also OP)

Middle Blocker:
Ren Jun-bo
Liu De-wei ?
Li Yong-zhen
Wang Chuan-qi

Libero:
Yang Yi-ming
Chen Ming-yao
Gong Yu-jie
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

10

Saturday, May 19th 2018, 9:37am

Henan
Head Coach:
Cui Jian-jun

Setter:
Liu Heng
Yang Xue-shuai
Cui Ke-rui

Opposite:
Du Kun-yu (also OH)
Ba Long
Wang Jia-wei (also OH) (not the famous MB and head coach) ?

Outside Hitter:
Yu Shuo
Yang Shi-hao
Yuan Bao-lin
Li Yi-ze
Sun Zu-qian

Middle Blocker:
Li Rui (Henan)
Li Yuan-bo
Jiang Zheng-yang
Wang Zhe

Libero:
Qi Jia-hao
Fu Jia-yu
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 1 times, last edit by "tomen" (Jun 10th 2018, 7:51am)


tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

11

Saturday, May 19th 2018, 9:38am

Hebei
Head Coach:
Wang Bin (A)

Setter:
Hou Yin-long
Wei Bo-lin

Opposite:
Yao Bao-long
Shao Bo-qiang

Outside Hitter:
Xia Run-tao ?
Li-dong Ma-ya
Sun Chang-hao
Li Jing-yuan
Sui Xiang-yu

Middle Blocker:
Zhong Lei
Ma Shuai
Shi Zeng-chao
Xia Yu

Libero:
Fu Ji-feng
Liang Xue-liang
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

12

Saturday, May 19th 2018, 9:44am

Liaoning
Head Coach:
Sui Sheng-sheng ? / Ju Gen-yin ?

Setter:
Yu Shi-bo ?
Li Bo-tian
Yu Yao-chen ?

Opposite:
Cui Li-fang
Hu Jian-wei

Outside Hitter:
Zheng Ye-hong
Cong Xu (also L)
Wang Shao-bo (also OP)
Zhang Xian-nan
Xie Zhen-yu
Li Ao (also L)

Middle Blocker:
Liang Chun-long
Jiang Hong-yu
Xiao Li-jia
Sui Ji-ting (also S)
Li Tao

Libero:
Kong Fang-wei ?
Liu Chun-jiang (also OH) ?
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

13

Saturday, May 19th 2018, 9:46am

Fujian
Head Coach:
Teng Mao-ming ?

Setter:
Guo Cheng (also OP) ?
Wu Zhai

Opposite:
Yu Guang-hui ?
Liang Wen-bo (volleyball)

Outside Hitter:
Han Tian-yi (loaned from Shanghai) ?
Li Zhen (also OP)
Gao Jie-ming
Shi Jin-geng

Middle Blocker:
Rao Shu-han ?
Wu Qiong
Liang Jin-zheng
Chen Yi-xiang
Lin Ming-sheng
Chen Zuo-dong

Libero:
Ke Jun-huang ?
Lin Ri-dong
He Ling-zhi
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

14

Saturday, May 19th 2018, 9:48am

Tianjin
Head Coach:
Zhao Ai-min ?

Setter:
Zhang Su-lei (loaned from Shanghai) ?
Zhou Tong
Tan Bo-yuan

Opposite:
Xu Jia-jia
Luo Zhuang (also OH)

Outside Hitter:
Zhang Bing-long (loaned from Beijing)
Lu Hao
Shang Kai

Middle Blocker:
Yang Fan (loaned from Beijing) ?
Qin Zhen (loaned from Shanghai) ?
Yu Jia-yi
Zhang Yang
Zhang Xin-yu

Libero:
Han Huang-guang ?
Du Shao-qiu
Liu Zhi-long
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

15

Saturday, May 19th 2018, 9:49am

Hubei
Head Coach:
Yan Feng ?

Setter:
Dong Jun
Wu Xue-yang

Opposite:
Song Yang ?
Cai Xiao-tian (also OH)

Outside Hitter:
Tu Jun-feng
Wang Wen-zhen
Yi Hang
Lin Hai-kun
Ye Xun

Middle Blocker:
Zhou Hang
Miao Ruan-tong ?
Meng Qun-sheng
Chen Zuo (volleyball)

Libero:
Wu Tong
Li Zi-han
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

16

Saturday, May 19th 2018, 9:54am

Many players might retire or "retire from Chinese professional volleyball":
At least the possibility is so large.
(bold as the former players of Chinese men's senior NT)
Shanghai: Ren Qi ?
Beijing: Chu Hui ?, Kang Kang ?
Guangdong: Liang Zhen-hui ?
Jiangsu: Fang Hao-yu
Shandong: Geng Xin ?
Henan: Gao Yi (male)
Hebei: X** R**-t** ?
Liaoning: Yu Shi-bo ?
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

17

Sunday, June 3rd 2018, 10:31am

The warm-ups - "2018 National men's volleyball Championship"

Day 1: http://www.volleychina.org/nm/2018/0601/4723.html
Day 2: http://www.volleychina.org/nm/2018/0602/4725.html
Day 3: http://www.volleychina.org/nm/2018/0603/4727.html

Day 1:
Group A: Shanghai 3-2 Tianjin, Guangdong 3-2 Hebei, Henan 2-3 Jiangsu
Group B: Beijing 3-2 Fujian, Sichuan 2-3 Liaoning, Zhejiang 3-0 Shandong
In the photos, I saw Liu Heng (S, Henan), Li Shao-jian (MB, Jiangsu), Li Chen (OP, Jiangsu), Li Li-ze (OH, Henan), Zhi Jia-cheng (L, Shanghai) and so on.

Day 2:
Group A: Hebei 3-2 Jiangsu, Tianjin 3-1 Henan, Shanghai 3-0 Guangdong
Group B: Shandong 3-1 Liaoning, Fujian 2-3 Zhejiang, Beijing 3-0 Sichuan
In the photos, I saw Zhou Tong (S, Tianjin), Zhang Xin-yu (MB, Tianjin), Zhang Guan-hua (OP, Zhejiang), Ren Jun-bo (MB, Zhejiang) and so on.

Day 3:
Group A: Tianjin 2-3 Guangdong, Jiangsu 1-3 Shanghai, Hebei 3-0 Henan
Group B: Sichuan 1-3 Fujian, Beijing 3-1 Shandong, Zhejiang 3-1 Liaoning
In the photos, I saw Li-dong Ma-ya (OH, Hebei), Yao Bao-long (OP, Hebei), Li Jing-yuan (OH, Hebei), Yang Xue-shuai (S, Henan), Wang Zhe (MB, Henan), Qi Jia-hao (L, Henan), Zhu Zhi-yuan (L/OH, Zhejiang) and so on.
PS: If Zhu Zhi-yuan isn't injured, he should be in Chinese NT now. Du Hai-xiang is his substitute player in 2013 U19 WCH. In 2015 U21 WCH, Liu Li-bin replaced him.
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 2 times, last edit by "tomen" (Jun 4th 2018, 3:24pm)


ryleybarnes

Intermediate

Posts: 318

Location: Canada​

 • Send private message

18

Sunday, June 3rd 2018, 2:50pm

I just hope Jiang Chuan and more Chinese boys go abroad​ in order that they can improve themselves. Chinese league, tbh, is not competitive.

tomen

Master

 • "tomen" is male
 • "tomen" started this thread

Posts: 2,170

Favourite Team: Chinese NT (W/M) Russian NT (M/W) Italian NT (W/M) Polish NT (M/W)

Favourite Players: Manon Flier, Zhu Ting, Jiang Chuan

Location: Shanghai, China

 • Send private message

19

Sunday, June 10th 2018, 7:29am

The warm-ups - "2018 National men's volleyball Championship"

Day 4:
Group A: Henan 3-0 Shanghai, Guangdong 3-1 Jiangsu, TIanjin 0-3 Hebei
Group B: Zhejiang 3-0 Beijing, Fujian 3-2 Liaoning, Sichuan 3-1 Shandong

Day 5:
Group A: Henan 3-0 Guangdong, Hebei 0-3 Shanghai, Jiangsu 1-3 Tianjin
Group B: Zhejiang 3-2 Sichuan, Liaoning 0-3 Beijing, Shandong 3-1 Fujian

1/4 Finals:
Shanghai 0-3 Shandong [20-25.23-25,18-25]
Guangdong 0-3 Beijing [16-25,24-26,14-25]
Fujian 1-3 Hebei [24-26,27-25,19-25,19-25]
Zhejiang 3-0 Tianjin

Semifinals:
Beijing 3-2 Shandong [25-19,20-25,26-28,25-20,15-11]
Hebei 3-2 Zhejiang [20-25,16-25,25-23,25-15,15-13]

Final:
Beijing 3-1 Hebei [25-23,27-29,25-23,26-24]

source of finals: http://www.volleychina.org/nm/2018/0609/4754.html
From the photos in Final - Beijing's three wing spikers: Yin Jie (the same age as Zhang Bing-long, Jiang Chuan and Liu Li-bin), Shan Qing-tao and Sun Yu-bo [both old, Shan 32, Sun 28]
The roster of Hebei will be seen: (bold names are the ones that Chinese NT focuses on) Hou Yin-long (S), Yao Bao-long (OP), Li-dong Ma-ya (C, OH), Sun Chang-hao (OH), Ma Shuai (MB), Xia Yu (MB) and Fu Ji-feng (L)
I still hope that Xia Run-tao (OH) can return Hebei VC.
My favourite roster of Chinese
male NT:
S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
L - Ren Qi

female NT:
S - Ding Xia, Yao Di
OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
L - Lin Li

My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

This post has been edited 1 times, last edit by "tomen" (Jun 10th 2018, 7:36am)


Social bookmarks