Chinese player’s nickname

 • Wang Yimei:Damei, Plum blossom
  Li Juan : Empress Jian


  Xue Ming:Rabbit


  Ma Yunwen: big sister Ma


  Zhou Suhong:paopao


  Xu Yunli:Lili ,Da Lili


  Yang Junjing:military grard


  Fan Lingling:singer,F00


  Chen Liyi:120 ,Daliyi


  Wei Qiuyue:Yueyue


  Zhang Lei:brother Lei


  Zhao Ruirui:Ruirui


  Feng Kun:panda


  Zhang na:the secular bird


  Zhang xian:brother Xian


  Hui Ruoqi:Xiao Hui,lovely Hui


  Lang Ping:hammer


 • Zeng Chunlei:flower bud


  Shan Danna:scatterload NA


  Yin Na :Movie queen


  And I love MOVIE QUEEN !!!!!