REQUEST: 2004 Olympics - Poland

  • I found only Poland-Argentina on YT. Does anybody have another match?

    "Siatkówka bowiem jest sportem wyjątkowym..." Z.Ambroziak


    "... bo najlepszy w Polsce jest olsztyński AZS!"