Videos about Chinese Players

 • Feng Kun's Spike (2001-2011)
  http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MjYxODAw.html


  Zhang Lei's Spike (2010-2012) WCH、WC、OG
  http://www.tudou.com/programs/view/Rq18sT3lW3M/


  Zeng Chunlei‘s 2012 in China NT
  http://www.tudou.com/programs/view/MtBwKg5PQCc/


  Zhou Suhong of Season 12-13 of Chinese Volleyball League
  http://www.tudou.com/programs/view/voy91SIg100/


  To be continued

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Shanghai:


  S- Dong Jiayi (She went to France to play volleyball before retirement)
  OH- He Qing and Chen Yina
  MB- Ma Yunwen and Zhang Lei (Please believe in yourself. Zhang Lei: 02-03 OH 03-07 MB 07-now OP)
  OP- Xi Xi
  L- Ma Xiaoying


  Beijing:


  S - Feng Kun
  OH - Zeng Chunlei and Yang Dan
  MB- Xue Ming and Dong Ying
  OP - Qiu Aihua (Team Manager of Evergrande now)
  L - Unknown


  http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNjc3MjQ=.html

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Hui Ruoqi in China NT (2009-2012)


  http://www.tudou.com/programs/view/2OJHJBfmLa8/

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • 顶楼主 哈哈哈 :dance6:

 • Ma Yunwen 's Olympic Games (2008 and 2012)


  http://www.tudou.com/programs/view/3qEx7oaerkM/

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.