Chinese NT 2014-2015

 • In 2014, Chinese male NT got the ticket to WL and WCH.
  What will Xie Guo-chen as the head coach give fans?
  A word - bad
  Who knows what the team will be in 2015?


  2012 Asian Cup: (Winner)
  S - Li Run-ming (Shandong), Zhan Guo-jun (Shanghai)
  OP - Wang Chen (Beijing), Dai Qing-yao (Shanghai)
  OH - Zhang Chen (Jiangsu), Zhong Wei-jun (Bayi), Cui Jian-jun (Henan), Ji Dao-shuai (Shandong)
  MB - Liang Chun-long (Liaoning), Geng Xin (Shandong), Li Rui (Henan)
  L - Kong Fan-wei (Liaoning)


  2013 Asian Championship: (3rd place)


  S - Li Run-ming (Shandong), Jiao Shuai (Henan)
  OP - Yuan Zhi (Liaoning), Dai Qing-yao (Shanghai)
  OH - Zhong Wei-jun (Bayi), Ji Dao-shuai (Shandong), Jin Zhi-hong (Zhejiang)
  MB - Liang Chun-long (Liaoning), Geng Xin (Shandong), Xu Jing-tao (Bayi)
  L - Ren Qi (Shanghai), Chu Hui (Liaoning to Beijing)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Stil active players in Chinese male senior NT:


  S - Kang Kang (2006), Mao Tian-yi (2013-), Jiao Shuai (2008-), Zhao Mu-di (2011), Zhou Hong (2006), Li Run-ming (2009-), Zhan Guo-jun (2011-)
  OP - Wang Chen (2012-), Chen Ping (2009-2012), Yuan Zhi (2003-), Kong Zhi-chao (2008,2011), Dai Qing-yao (2009,2012-), Fang Ying-chao (2007-2008)
  OH - Zhong Wei-jun (2007-), Cui Jian-jun (2006-2012), Zhang Chen (2005,2010-), Song Yu-chen (2011), Song Jian-wei (2011), Ji Dao-shuai (2012-), Jin Zhi-hong (2013-)
  MB - Xu Jing-tao (2010-), Guo Peng (2002-2011), Wang Jing-xing (earlier than 1999), Chen Yang (2013-), Li Rui (2012), Liang Chun-long (2007-), Geng Xin (2011-), Bian Hong-min (2008-2012)
  L - Chu Hui (2001-2006,2013-). Kong Fan-wei (2011-2012), Yang Ya-ning (2007-2008,2013), Ren Qi (2006-), Tong Jia-hua (2012)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Just guess the rosters of WL and WCH:  WL:
  S - Zhan Guo-jun, Li Run-ming, Jiao Shuai, Kang Kang
  OP - Liang Zhen-hui, Tang Chuan-hang, Dai Qing-yao
  OH - Zhong Wei-jun, Ji Dao-shuai, Jin Zhi-hong, Cui Jian-jun, Zhang Chen
  MB - Liang Chun-long, Geng Xin, Xu Jing-tao, Chen Long-hai, Hu Xi-zhao, Yang Fang
  L - Ren Qi, Tong Jia-hua, Chu Hui, Yang Ya-ning  WCH (12 or 14):
  S - Zhan Guo-jun, Li Run-ming
  OP - Yuan Zhi, Liang Zhen-hui
  OH - Zhong Wei-jun, Ji Dao-shuai, Jin Zhi-hong, Cui Jian-jun
  MB - Liang Chun-long, Geng Xin, Xu Jing-tao, (Chen Long-hai)
  L - Ren Qi (Chu Hui)  just wait for some situations: Mao Tian-yi (S), Zhang Zhe-jia (MB/OP), Han Tian-yi (OH), Li Rui (MB)


  I think these people don't have the chance: Kong Fan-wei (L), Song Jian-wei (OH), Chen Ping (OH/OP, maybe retire at once)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Zhang Chen is ready for the national team.
  He may join in the rest matches of Team Jiangsu of Chinese Volleyball League.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • 2013
  U19 (2nd of WCH):
  S - Yu Yao-chen (Jiangsu), Xu Zhen-sen
  OP - Tang Chuan-hang (Bayi), Du Hai-xiang
  OH - Zhu Zhi-yuan (Zhejiang), Xia Run-tao (Hebei), Wang Xiao-yong
  MB - Zhang Zhe-jia (Shanghai), Li Yuan-bo (Henan), Wang Zhao-rui, Rao Shu-han (Fujian)
  L - Zhi Jia-cheng (Shanghai)


  U21 (15th of WCH due to Han Tian-yi's injury):
  S - Mao Tian-yi (Guangdong), Yan Ting-wei (also OP, Shanghai)
  OP - Liang Zhen-hui (also OH, Guangdong), Leng Zhi-min (Liaoning)
  OH - Liu Zhao-qin (Bayi), Han Tian-yi (Shanghai), Du Kun-yu (Henan)
  MB - Wang Hao (Shandong), Qin Zhen (Shanghai), Hu Xi-zhao (also OH, Beijing)
  L - Zhang Zhen-dong (Beijing), Wang Xiang-shuai (Guangdong)


  U21 even 0:3 U19 in the friendly match......
  I hope that China can be a strong team in the world.
  Maybe only it is a hope.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Because Xie Guo-chen is Henanese and Cui Jian-jun's old injury and tiredness,
  (If you think it is important, it is just important.)
  he may have to use Jiao Shuai again.
  Although Jiao has losed Zhan and Li Run-ming much.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • http://cva.qq.com/a/20140317/013710.htm
  List:
  Head Coach: Xie Guo-chen (Henan)
  Assistant Coaches: Yang Li-qun (Guangdong), Shi Hai-rong (Jiangsu) and Yuan Zhi (Liaoning)
  Players:
  (train)
  S - Jiao Shuai (Henan) Li Run-ming (Shandong)
  OP - Yuan Zhi (Liaoning) Dai Qing-yao (Shanghai) Kou Zhi-chao (Shandong)
  OH - Shan Qing-tao (Beijing) Zhang Chen (Jiangsu) Ji Dao-shuai (Shandong) Zhong Wei-jun (Bayi) Zhao Yi-chen (Bayi)
  MB - Liang Chun-long (Liaoning) Bian Hong-min (Zhejiang) Geng Xin (Shandong) Xu Jing-tao (Bayi)
  L - Chu Hui (Beijing) Ren Qi (Shanghai)
  (no train)
  S - Zhan Guo-jun (Shanghai) Mao Tian-yi (Guangdong)
  OP - Wang Chen (Beijing) Fang Ying-chao (Shanghai) Pan Chen-yuan (Jiangsu)
  OH - Song Jian-wei (Shandong) Cui Jian-jun (Henan)
  MB - Li Yuan-bo (Henan) Tang Cheng (Sichuan)
  L - Kong Fan-wei (Liaoning)


  Foolish! I think it's so foolish!

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • http://www.cva.com.cn/a/20140522/016807.htm
  U20 or U21 team (thought as U19 runner-up of WCH):
  List:
  Head Coach: Ju Gen-yin (Shanghai)
  Assistant Coaches: Jiang Jie, Liu Hao (Bayi / PLA), Wang Dao-yu (Liaoning)
  Players:
  (train)
  Hebei: Xia Run-tao (OH/OP)
  Shanghai: Zhang Zhe-jia (MB/OP), Zhi Jia-cheng (L), Xu Zhen-sen
  Jiangsu: Yu Yao-chen (S)
  Zhejiang: Zhu Zhi-yuan (OH)
  Fujian: Yu Guang-hui (OP), Rao Shu-han (MB)
  Henan: Li Yuan-bo (MB)
  Sichuan: Du Hai-xiang, Wang Zhao-rui, Liao Guo
  Bayi: Tang Chuan-hang (OP), Wang Xiao-yong
  (no train)
  Liaoning: Xu Ning (MB?)
  Zhejiang: Li Shu-yi
  Hubei: Zhou Hang
  Bayi: Sha Yi-jie
  I still hope that Chinese male NT can also be a strong team around the world.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • the main roster of senior (Xie said):


  S - Jiao Shuai (Since Zhan Guo-jun is given up, why don't use Li Run-ming? At least Li has strong serve. Xie likes Jiao because both are Henanese.)
  OP - Yuan Zhi (Kou Zhi-chao as substitute) (I say no words)
  OH - Zhong Wei-jun and Zhang Chen (just so so)
  MB - Bian Hong-min and Liang Chun-long (Bian? Are you kidding me? He has been much worse than he was in 2008!)
  L - Chu Hui (What good job! Ren Qi needs to cure for his injured leg)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • U20 national team will attend the Asian Cup in place of senior NT.
  Perfect !

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Because of Zhang Chen's and Zhong Wei-jun's injury, Xie called Fang Ying-chao (OH/OP, attended Beijing Olympics with Yuan Zhi as an OP) again.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • The present roster:


  S - Jiao Shuai, Li Run-ming
  OP - Yuan Zhi, Kou Zhi-chao
  OH - Zhong Wei-jun, Cui Jian-jun, Ji Dao-shuai, Fang Ying-chao, Zhang Chen (maybe as a libero)
  MB - Liang Chun-long, Geng Xin, Chen Long-hai, Tang Cheng
  L - Kong Fan-wei


  Chu Hui and Bian Hong-min have left the team.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Is Xie Guo-chen the head coach?
  No, Yuan Zhi is.
  :D

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Zhang Chen is back.


  The roster of Asian Games:
  S: Jiao Shuai, Li Run-ming
  OP: Yuan Zhi, Kou Zhi-chao
  OH: Zhong Wei-jun, Cui Jian-jun, Zhang Chen, Ji Dao-shuai
  MB: Liang Chun-long, Geng Xin, Xu Jing-tao
  L: Ren Qi

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Zhong Wei-jun and Xie Guo-chen may get out soon.
  At least I hope so.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • I guess the roster of 2015 Chinese male NT.
  S - Li Run-ming, Mao Tian-yi, Jiao Shuai
  OP - Yuan Zhi, Dai QIng-yao, Kou Zhi-chao
  OH - Ji Dao-shuai, Han Tian-yi, Zhang Chen, Cui Jian-jun, Zhu Zhi-yuan, Xia Run-tao
  MB - Geng Xin, Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Xu Jing-tao, Rao Shu-han, Fang Hao-yu
  L - Chu Hui, Ke Jun-huang, Tong Jia-hua

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • 2015 Chinese male volleyball team:
  (training)
  S - Li Run-ming, Jiao Shuai
  OP - Yuan Zhi, Kou Zhi-chao, Liu Xiang-dong
  OH - Zhong Wei-jun, Zhang Chen, Ji Dao-shuai, Han Tian-yi
  MB - Geng Xin, Zhang Zhe-jia, Rao Shu-han, Li Yuan-bo
  L - Tong Jia-hua, Ke Jun-huang
  (without training, only in the list)
  S - Zhan Guo-jun, Mao Tian-yi
  OP - Dai Qing-yao
  OH - Cui Jian-jun, Song Jian-wei
  MB - Liang Chun-long, Xu Jing-tao
  L - Chu Hui, Ren Qi, Kong Fan-wei, Chen Tao


  If the team can be the front four place in ACH 2015, I thank for these ones. Otherwise, ......

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • 2015 Chinese U23 male volleyball team:
  Head Coach: Li Mu (Beijing)
  Assistant Coaches: Li Chun (Army, the former setter of male NT), Dai Si-wen (Beijing)
  Training:
  S - Liu Meng (Shandong), Mao Tian-yi (Army)
  OP - Liang Zhen-hui (Guangdong), Tang Chuan-hang (Army)
  OH - Zhang Bing-long (Beijing), Liu Li-bin (Beijing), Xia Run-tao (Hebei), Li Bo-han (Shandong), Jin Zhi-hong (Zhejiang)
  MB - Hu Xi-zhao (Beijing), Qin Zhen (Shanghai), Cui Xiao (Shandong), Li Yi-yang (Zhejiang)
  L - Zhi Jia-cheng (Shanghai)
  Only in the list:
  S - Yan Ting-wei (Shanghai), Yu Yao-chen (Jiangsu)
  OH - Zhu Zhi-yuan (Zhejiang)
  L - Chen Jia-jie (Guangdong)
  Unknown - Gu Jia-feng (Beijing)  Can you win Iran, Australia, Japan and South Korea all?
  Can't you lose Chinese Taipei, India, Kazakhstan, Qatar and so on?

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Kou Zhi-chao was replaced by Dai Qing-yao.
  Han Tian-yi got a new injury.
  Xie had to recruit Song Jian-wei.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.