China Volleyball Women League 14-15

 • Team:

  Jiashan Agriculture & Business Bank Zhejiang
  Bohai Bank Tianjin
  Kemen Ind. Bayi
  Evergrande Guangdong (Team Guangdong Province)
  Dong-hao-lan-sheng Shanghai
  Dalian Jinzhou Liaoning
  BAIC Motors Beijing
  Laishang Bank Shandong
  Sichuan (no sponsor)
  Sunlight City Fujian
  Xinyuan Henan
  Zhongtian Steel Jiangsu


  Each team can have 20 players at more instead of 18 in the past.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 3 times, last by tomen ().

 • All is "first name + family name" and offical but not finished!

  Zhejiang

  Head Coach:
  Sheng Wu


  Setter:
  4.Na Wang (1990,1.78m) (C)
  9.Yan Jin (1993,1.86m)
  20.Qi Lin (2000,1.75m)


  Opposite:
  11.Ya-nan Qiu (1989,1.83m)
  6.Yue-zhou Zhu (1995,1.87m)


  Outside Hitter:
  8.Jing Li (1991,1.86m)
  15.Hui-min Wang (1992,1.84m)
  1.Xi-yu Zhao (1995,1.88m)
  10.Yun-yi Zhong (2000,1.85m)
  14.Shu-chang Zheng (2000,1.80m)
  16.Yu-ting Luo (1996,1.78m)
  17.Jian-qing Fan (1995,1.80m)


  Middle Blocker:
  2.Xian-fen Wang (1989,1.89m)
  12.Zhou Yang (1992,1.90m)
  5.Ying Li (1995,1.93m)
  18.Yun-yun Bao (1991,1.84m)
  19.Yu Liu (2001,1.84m)


  Libero:
  7.Dan-na Shan (1991,1.68m)
  3.Yu-xiao Jiang (1993,1.80m) (also OP)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 4 times, last by tomen ().

 • Tianjin
  Head Coach:
  Bao-quan Wang


  Setter:
  8.Qiu-yue Wei (1988,1.82m) (C)
  16.Di Yao (1992,1.82m)

  Opposite:
  18.Ying Li (1988,1.79m) (also OH,L)
  5.Jun-wei Yu (1994,1.88m)
  15.Ya Liu (1990,1.80m) (also OH/MB/S/L)


  Outside Hitter:
  7.Na Yin (1988,1.82m) (also OP/L)
  14.Li-yi Chen (1989,1.84m)
  1.Jia-liang Song (1994,1.89m)
  2.Lin-lin Yang (1996,1.91m)
  3.Yan Sun (1992,1.85m)
  19.Xiao-yu Zhang (1991,1.90m) --> Ivana Nesovic (1988,OP)


  Middle Blocker:
  12.Xiao-ting Zhang (1989,1.85m)
  6.Ning Wang (1994,1.89m)
  4.Jia-min Wang (1995,1.86m)
  20.Rui Wang (1992,1.90m) --> Brizitka Molnar (1985,OH)


  Libero:
  9.Qian Wang (1989,1.74m)
  10.Li-wen Liu (1994,1.72m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 5 times, last by tomen ().

 • Bayi (Army)
  Head Coach:
  Jue-min Yu


  Setter:
  7.Jing-si Shen (1989,1.86m) (C)
  2.Yu-jie Zhou (1991,1.81m) (having tranfered to Team Yunnan)
  5.Lin Qi (1993,1.85m)
  19.Shuo Yuan (1995,1.84m)
  20.Meng-di Zhu (1995,1.80m)


  Opposite:
  11.Yan-han Liu (1993,1.90m) (also OH)
  4.Lin-fen Zhu (1989,1.81m) (also OH)


  Outside Hitter:
  1.Yun-lu Wang (1996,1.92m)
  8.Lin-lin Fan (1991,1.90m)
  18.Qi Wang (1993,1.88m) (also OP)
  14.Wei-yu Yuan (1995,1.83m)


  Middle Blocker:
  6.Jun-jing Yang (1989,1.90m)
  15.Pei-xin Liu (1993,1.92m)
  12.Xin-yue Yuan (1996,1.99m)
  16.Yan Wang (1988,1.83m) (also OH/OP)
  3.Xin-yao Wang (1995,1.90m)


  Libero:
  17.Liu-yan Huang (1994,1.80m)
  10.Ting Zuo (1990,1.84m) (also OH/OP)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 6 times, last by tomen ().

 • Guangdong

  Head Coach:

  Yong Li


  Setter:
  5.Jiao Chen (1994,1.78m)
  6.Jia-rui Yu (1997,1.82m)


  Opposite:
  4.Yu-chen Li (1990,1.80m) (C)
  11.Sheng-wei Sun (1993,1.83m)


  Outside Hitter:
  1.Yan-chi Pi (1993,1.86m)
  2.Yao Li (1995,1.86m)
  3.Chu-nan Zhang (1995,1.82m)


  13.Jing-jing Li (1995,1.83m)  Middle Blocker:
  7.Hui-wen Lai (1994,1.89m)
  8.Yang Han (1996,1.84m)
  9.Hong-li Wang (1994,1.89m)
  12.Shang Gao (1993,1.90m)
  14.Ya-nan Liu (1995,1.92m)


  Libero:
  10.Li-li Shan (1989,1.80m)
  15.Xing-zhen Zhen (1994,1.68m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Shanghai
  Head Coach:
  Jiong He

  Setter:
  16.Yu-qian Bian (1990,1.80m) (C)
  14.Xiao-chen Ji (1994,1.79m)


  Opposite:
  12.Margareta Kozuch (1986,1.87m) (also OH?)
  4.Xin-wei Gu (1991,1.81m) (also OH)
  7.Si-yu Qin (1994,1.84m) (also OH/MB)
  8.Lei Zhang (1985,1.82m) (also OH/MB)
  3.Jia-lin Lou (1992,1.70m) (also L?)


  Outside Hitter:
  5.Yi-chan Zhang (1991,1.87m)
  9.Jie Yang (1994,1.94m) (also OP)
  18.Senna Ušić Jogunica (1986,1.88m)
  17.Yi-na Chen (1987,1.80m)
  2.Gao Jia-ling (1993,1.80m)
  13.Mo-hua Li (1994,1.88m)
  19.Yue Xie (1995,1.87m)


  Middle Blocker:
  6.Hui-jing Zhu (1988,1.88m)
  15.Yun-wen Ma (1986,1.90m)
  10.Jiu-jing Xu (1995,1.87m)
  11.Zi-ting Cui (1996,1.87m)


  Libero:
  1.Wei-yi Wang (1995,1.75m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 8 times, last by tomen ().

 • Liaoning
  Head Coach:
  Yong Zhao


  Setter:
  8.Xia Ding (1990,1.80m) (C)
  6.Mei-qi Lao (1989,1.84m)


  Opposite:
  4.Dan Liu (1989,1.80m)
  3.Man Li (1989,1.81m) (also OH)
  16.Ya-nan Xu (1994,1.82m)


  Outside Hitter:
  12.Xiao-chen Zhang (1988,1.87m)
  10.Fang Duan (1994,1.86m)
  1.Meng-yi Wang (1995,1.89m)
  7.Dan-dan Li (1991,1.85m)
  14.Rui-zhuo Ren (1992,1.85m)
  18.Yu-wei Li (1994,1.83m)


  Middle Blocker:
  2.Ni Yan (1987,1.92m)
  5.Yang Zhao (1989,1.87m)
  17.Ai-tong Li (1989,1.85m)


  Libero:
  13.Yu Jin (1995,1.75m)
  15.Mei-zi Gong (1995,1.75m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Beijing
  Head Coach:
  Luo Zhang


  Setter:
  2.Xin-tong Chen (1994,1.79m)
  1.Wen-jun Zhou (1993,1.89m) (also OH/MB)
  8.Shui-han Zhao (1989,1.75m)
  11.Qi-qi Feng (1994,1.82m)


  Opposite:
  9.Chun-lei Zeng (1989,1.87m) (also OH) (C)
  12.Shuo Zhang (1991,1.80m) (also OH/L)


  19.Seda Tokatlioglu (1986,1.93m) (also OH)
  15.Xin-rui Liu (1995,1.82m)


  Outside Hitter:
  5.Xiao-tong Liu (1990,1.87m)
  10.Yue Zhai (1992,1.83m)
  16.Yun-yi Zhang (1988,1.90m) (also OP)
  20.Kelsey Robinson (1992,1.88m)


  Middle Blocker:
  4.Yao Chen (1988,1.91m) (also OP/L)
  6.Yu Zhang (1995,1.96m)
  17.Ya-li Guo (1992,1.89m)
  18.Ting Qiao (1992,1.89m)


  Libero:
  7.Yue Liu (1994,1.75m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 7 times, last by tomen ().

 • Shandong
  Head Coach:
  Jia-jie An


  Setter:
  6.Nan Wang (1984,1.80m)
  16.Long Cheng (1993,1.85m) (C)
  18.Rui-hua Liu (1995,1.86m)


  Opposite:
  3.Fang-xu Yang (1994,1.92m) (also OH)
  15.Cai-xia Yuan (1989,1.83m) (also OH)
  14.Tian-hui Gao (1995,1.80m)


  Outside Hitter:
  12.Mei-li Song (1995,1.87m)
  9.Lin Wang (1990,1.81m)
  7.Feng-jiao Wang (1994,1.78m) (also L)
  4.Xiao-xuan Gao (1997,1.78m)
  5.Ya Meng (1993,1.82m)
  13. Lei Xie (1986,1.84m)
  20. Xin Zhang (1992,1.86m)


  Middle Blocker:
  1.Shan-shan Zhou (1985,1.87m)
  8.Ru-han Sun (1994,1.89m)
  11.Li Liu (1991,1.87m)
  17.Xing Xu (1996,1.86m)
  19.Ya-jing Liu (1989,1.92m) --> Yi-na Chen (OH,1987,1.80m)


  Libero:
  10.Meng-jie Wang (1995,1.72m)
  12.Ying Wang (1992,1.75m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 3 times, last by tomen ().

 • Sichuan
  Head Coach:


  Setter:
  6.Chen Wang (1990,1.82m) (also OP)
  15.Mei-ling Liu (1991,1.82m)
  1.He Huang (1994,1.78m)


  Opposite:
  20.Brittney Page (1984,1.85m) (also OH)
  7.Wei-dan Tang (1998,1.81m)
  13.Zi-jing Qiu (1996,1.85m)


  Outside Hitter:
  3.Yan-ni Zhao (1988,1.87m) (also OP)
  4.Min Zhao (1996,1.84m)
  5.Hong-lin Zhang (1997,1.86m)
  11.Yu-xiao Zhu (1994,1.84m)
  12.Meng-ting Li (1994,1.81m)
  17.Wan-qiu Yu (1997,1.78m)
  19.Slavina Koleva (1986,1.84m)


  Middle Blocker:
  2.Wei-ping Su (1996,1.84m)
  8.Xiao-ya Zhang (1992,1.88m)
  9.Qi Ye (1993,1.86m)
  14.Meng-lu Yang (1995,1.86m)
  16.Yang-yang Pan (1998,1.89m)


  Libero:
  10.Biao-biao Chen (1996,1.78m)
  18.Yu-lu Zan (1991,1.70m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 4 times, last by tomen ().

 • Fujian
  Head Coach:
  Jin Hu


  Setter:
  3.Yang Mi (1989,1.80m) (C)
  10.Ya-qing Chen (1985,1.73m)
  19.Qi-qi Ye (1994,1.80m)


  Opposite:
  8.Yang Liu (1991,1.84m) (also OH/S)
  12.Manon Flier (1984,1.92m) (also OH/MB? )
  15.Wan-yi Lin (1995,1.76m)
  18.Hui Luo (1994,1.82m)


  Outside Hitter:
  11.Karina Ocasio (1985,1.92m) (also OH)
  9.Lin Lin (1996,1.85m)
  2.Yi-zhen Huang (1993,1.79m)
  1.Yu-ting Zhang (1994,1.85m)
  17.Ting-hui Ou (1990,1.81m)
  13.Jing Zhang (1996,1.83m)
  20.Chen-xi Xie (1994,1.79m)


  Middle Blocker:
  6.Yun-li Xu (1987,1.95m)
  16.Yi-xin Zheng (1995,1.87m)
  7.Yan-ling Zheng (1992,1.81m)
  5.Ya-fang Chen (1992,1.85m)
  14.Si Zheng (1994,1.84m)


  Libero:
  4.Li Lin (1992,1.71m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 8 times, last by tomen ().

 • Henan
  Head Coach:


  Setter:
  1.Jing Yang (1982,1.82m) (also OP)
  7.Dan-dan Hu (1994,1.82m)
  8.Lin-yue Xiao (1994,1.76m)


  Opposite:
  2.Qian Wang (1986,1.84m) (also OH) (C)
  16.Li Zhang (1994,1.83m) (also OH)
  19.Lei Wang (1989,1.77m) (also L)
  20.Shuang Yang (1985,1.80m)


  Outside Hitter:
  5.Ting Zhu (1994,1.95m) (also OP)
  3.Qiong-ge Sun (1993,1.83m)
  12.Xiang-chen Fan (1993,1.83m) (also OP)
  13.Xiao-qing Cai (1998,1.80m)
  14.Ying Zhang (1990,1.83m)
  17.Ting-ting Zhang (1991,1.82m)
  9.Feng-qi Yang (1996,1.82m)


  Middle Blocker:
  6.Rui-lei Huang (1996,1.96m)
  11.Wei-wei Li (1994,1.93m)
  15.Ting Wang (1984,1.88m) (also OP)
  18.Ruo-bing He (1993,1.85m)


  Libero:
  4.Man-ying Zhong (1994,1.82m)
  10.Ya-jing Mao (1997,1.78m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 3 times, last by tomen ().

 • Jiangsu
  Head Coach:
  Bin Cai


  Setter:
  3.Hui Li (1990,1.86m)
  12.Jing-xue Zhao (1993,1.75m) (also L)
  6.Lin-yu Diao (1994,1.82m)


  Opposite:
  2.Chang-ning Zhang (1995,1.95m) (also OH)
  10.Qian-wen Jiang (1992,1.82m) (also MB)


  Outside Hitter:
  5.Ruo-qi Hui (1991,1.92m) (C)
  7.Ting-li Zhai (1988,1.82m)
  9.Ruo-ya Xu (1994,1.92m)
  13.Wei Wang (also OP) (1992,1.82m)


  Middle Blocker:
  15.Ting-ting Wang (1993,1.87m)
  11.Chen-yue Wang (1995,1.93m)
  1.Xue-ting Wang (1995,1.96m)
  4.Wen-ting Gu (1995,1.90m)


  Libero:
  8.Zhan Chen (1990,1.80m)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 4 times, last by tomen ().

 • "Head Coaches" of Chinese female NT:
  Bao-quan Wang (Tianjin)
  Jue-min Yu (Bayi)
  Ping Lang (Guangdong)
  Jin Hu (Fujian)
  Bin Cai (Jiangsu)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • The message has been updated.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.