Chinese Volleyball Male League 15-16 (Nov.8 - Mar.27)

 • Team: (many sponsors are unknown)


  Pool I
  Shanghai Golden Times Jinfeng Wine
  Jiangsu Zheng-rong
  Sichuan
  Fujian Normal University
  Zhejiang Energy
  Hebei


  Pool II
  Beijing BAIC Motors
  Shandong Zhong-cai CVG
  Bayi Heng-Bang
  Henan Tian-guan
  Liaoning
  Guangdong


  The list of players are all offical.
  Website: http://pan.baidu.com/s/1i3fdMg1

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 7 times, last by tomen ().

 • Shanghai

  Head Coach:

  Qiong Shen


  Setter:
  9.Guo-jun Zhan
  14.Zhen-sen Xu
  18.Su-lei Zhang


  Opposite:
  1.Qing-yao Dai (also OH)
  7.Chun-hui Li
  17.Giulio Sabbi (also MB)


  Outside Hitter:
  3.Bin Huang (also L)
  4.Nan Li
  10.Ying-chao Fang (also OP)
  11.Cristian Savani
  15.Scott Touzinsky
  20.Jia-lu Li


  Middle Blocker:
  2.Jian-yu Liao
  5.Yi-chen Zhang
  6.Yuan-jie Wang
  12.Zhe-jia Zhang (also OP)
  13.Long-hai Chen
  19.Zi-xuan Tao


  Libero:
  8.Jia-hua Tong
  16.Qi Ren

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 3 times, last by tomen ().

 • Shandong

  Head Coach:

  Chun-sheng Xin


  Setter:
  6.Rui-ming Li
  7.Meng Liu


  Opposite:
  4.Bing Liu
  13.Ning-ning He
  18.Zhi-chao Kou


  Outside Hitter:
  5.Jian-wei Song
  9.Rong-jian Liu
  10.Dao-shuai Ji
  11.Bo-han Li
  14.Yi-fei Guo
  17.Yi-fei Xiao
  19.Hou-wen Fu


  Middle Blocker:
  1.Hao Wang
  2.Xiao Cui
  3.Xiang-yu Wang
  8.Huan-xiao Wang
  16.Xin Geng


  Libero:
  12.Ya-ning Yang
  15.Xing-chen Ji
  20.Hua-xing Yang

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Beijing

  Head Coach:

  Mu Li


  Setter:
  4.Yi Zhao (also OP)
  8.Kang Kang (also OH)
  14.Yu-bo Sun


  Opposite:
  6.Thomas Edgar
  11.Chuan Jiang
  12.Chen Wang (also OH)


  Outside Hitter:
  5.Bing-long Zhang (also OP)
  7.Leonel Marshall
  16.Qing-tao Shan
  17.Li-bin Liu
  20.Jie Yin


  Middle Blocker:
  1.Jing-xing Wang
  2.Jing-zhao He
  3.Xi-zhao Hu (also OH)
  9.Fan Yang
  10.Xiu-rui Zhang
  13.Chun-long Liang
  19.Yang Chen


  Libero:
  15.Hui Chu
  18.Zhen-dong Zhang

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Jiangsu

  Head Coach:

  Wei-zhong Lu


  Setter:
  3.Hong Zhou
  5.Yao-cheng Yu
  16.Cao Huang
  17.Xian-yi Meng


  Opposite:
  8.Chen-yuan Pan
  9.Xiang-dong Liu (also OH)


  Outside Hitter:
  4.Zhen Lu (also OP)
  6.Chen Zhang
  11.Hua-qiang Dai (also L)
  12.Jin Xia
  14.Yu Li
  15.Zhu Li


  Middle Blocker:
  1.Chen Li
  2.Jia-cai Wei
  7.Hao-yu Fang (also OP?)
  13.Shao-jian Li


  Libero:
  10.Tian-yuan Yang
  18.Yong-jing Yao

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Sichuan

  Head Coach:

  Jun Fu


  Setter:
  8.Xing-xing Wen
  13.Guang Yang


  Opposite:
  1.Qi Gao (only in the list, he has tranferred to Monza, Italy)
  4.Xian-hao Bi
  7.Michal Lasko
  10.Yi-ming Cao
  19.Bo-liang Chen


  Outside Hitter:
  3.Ting-xi Deng
  5.Ke-jun Feng
  9.Zbigniew Bartman (also OP)
  14.Rui Li
  15.Hai-xiang Du
  17.Shao-kai Liu (also S)
  20.Hu Chu


  Middle Blocker:
  11.Cheng Tang
  12.Song Qin (also OP)
  16.Zhao-rui Wang
  18.Zi-dan Wang


  Libero:
  2.Guo Liao
  6.Tao Chen

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Bayi

  Head Coach:

  Hai-yun Li


  Setter:
  2.Jun Cui
  3.Tian-yi Mao (also OH)
  10.Yi-wen Wu


  Opposite:
  4.Ting-wei Liu
  6.Chuan-hang Tang
  19.Zhao-qin Liu


  Outside Hitter:
  7.Wei-jun Zhong (also OP)
  8.Yi-chen Zhao
  11.Xiao-yong Wang
  12.Bo Feng
  13.Han Gu
  18.Wei-qiang Geng
  20.Guang-dong Men


  Middle Blocker:
  1.Xue-chen Qiu
  9.Jing-tao Xu
  14.Jin-peng Zhu
  15.Ming Chai
  16.Peng Guo


  Libero:
  5.Xiao-teng Ma
  17.Peng Xu

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Fujian

  Head Coach:

  Mao-ming Teng


  Setter:
  2.Xiao-min Lai
  8.Cheng Guo
  16.Jian Guan


  Opposite:
  6.Peng-ju Ning (also S ?)
  10.Jian-yu Bian
  14.Qiao-feng Chen
  18.Guang-hui Yu


  Outside Hitter:
  3.Guo-lin Lin (also OP)
  4.Ming-sheng Lin
  12.Jian-ping Shi
  13.Yi-jian Jin
  17.Hong Lin
  19.Chien-Chen Chen


  Middle Blocker:
  1.Qing-da Yao
  5.Shu-han Rao
  7.Han-hua Xu
  9.Yi-xiang Chen


  Libero:
  11.Jun-huang Ke
  15.Shu-peng Teng

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 4 times, last by tomen ().

 • Zhejiang


  Head Coach:
  He-bing Wang


  Setter:
  5.Zhi-ru Wang
  7.Xian-tao Xu
  19.Ri-cheng Jin


  Opposite:
  9.Hao Wu
  14.Ya-wei Wu
  18.Feng-lei Wang


  Outside Hitter:
  6.Tian-yi Han
  11.Zhi-yuan Zhu
  13.Shan-fu Lin
  15.Zhi-hong Jin
  20.Guang-lei Shao (also L/S ?)


  Middle Blocker:
  1.Xiao-bing Xu
  2.Jun-bo Ren
  3.Hong-min Bian (announcing quitting this season due to his heavy injury)
  4.Chuan-qi Wang
  8.Zhen Qin
  16.De-wei Liu


  Libero:
  10.Ming-jie Sun
  12.Ming-yao Chen
  17.Xian Jiang (also S ?)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Liaoning

  Head Coach:

  Sheng-sheng Sui


  Setter:
  2.Bo-wen Li
  6.Hong-wei Chu


  Opposite:
  8.Zhi Yuan (also OH)
  13.Xue-feng Shi
  20.Ning Xu


  Outside Hitter:
  3.Ye-hong Zheng
  7.Chun-jiang Liu
  12.Cong Xu (also L)
  17.Zhen-yu Xie


  Middle Blocker:
  1.Ming Ma
  4.Hong-yu Jiang
  14.Hong-chao Men
  16.Zi-hui Ma
  19.Li-jia Xiao


  Libero:
  11.Fan-wei Kong
  18.Jia-yong Wang

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Hebei


  Head Coach:
  Bin Wang (A)


  Setter:
  6.Yin-long Hou
  18.Chao Ma


  Opposite:
  4.Hao Li
  10.Bao-long Yao (also OH)
  20.Bo-qiang Shao


  Outside Hitter:
  2.Hao Wang
  3.Bin Wang (B) (also OP)
  9.Run-tao Xia
  11.Chang-hao Sun
  12.Ma-ya Li-dong
  17.Xian-tao Meng
  19.Jing-yuan Li


  Middle Blocker:
  1.Han Jiang
  5.Lei Zhong
  7.Jia Cui
  13.Yu Xia
  14.Shuai Ma
  15.Yong-tao Kang


  Libero:
  8.Li-yang Pan
  16.Ji-feng Fu

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Guangdong


  Head Coach:
  Wen-lin Li


  Setter:
  8.Hao-tian Wu
  9.Ting-wei Yan (also OP)
  12.Dong-wei Sun (also OH)
  14.He-bin Wang
  17.Lu-hua Huang


  Opposite:
  2.Zhi-jian Huang (also MB)
  5.Zhen-hui Liang (also OH)
  15.Guang-yuan Zheng
  19.Di-wen Wang
  20.Li-yang Huang


  Outside Hitter:
  1.Yuan-jie Ou
  6.Lyu Xin-yu
  11.Jia-xi Lin
  13.Zhi-jie Lin


  Middle Blocker:
  3.Yong-kang Huang
  4.Cai-jie Tang
  10.Guo-li Wang
  16.Jing-qi Zhang


  Libero:
  7.Qi-chao Zhong
  18.Jia-jie Chen

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • When was that Marshall move to Beijing? Source?

 • When was that Marshall move to Beijing? Source?

  Touzinsky, Lasko and Bartman are offical.
  Edgar participated in the training in Team Beijing before friendly matches of Australia against China.
  Marshall's message was what Salvador Hidalgo Oliwa (CUB/GER) said.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • The Captain of Chinese Taipei male volleyball team, Chen Chien-Chen, will join Team Fujian.
  Whether he is as a Chinese player or a foreigner (rule: 2+n or 2+1) is a doubt.


  PS: Yang Meng-Hua (female libero) and Huang Pei-Hung (male setter) were asked for by a few teams a few years ago.
  At that time, CVA thought they were foreigners - 2+n or 2+1.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Transfers of Mainland Chinese players (loans?):
  Qin Zhen (MB): Shanghai --> Zhejiang
  Han Tian-yi (OH): Guangdong (loaned from Shanghai) --> Zhejiang
  Lin Zhi-jie (OH) : Shanghai --> Guangdong
  Liang Chun-long (MB): Liaoning --> Beijing
  Zhao Mu-di (S): retired --> Henan (return) ?
  Wang Jing-xing (MB): retired --> Beijing (return)
  Cong Xu (OH/L): retired --> Liaoning (return) ?


  Retired:
  Zhou De-hong (Liaoning), Li Yi-yang (Zhejiang), Song Yu-chen (Liaoning) and so on


  Inactive, injured or unknown:
  Liu Yi (Beijing), Wang Xiang-shuai (Guangdong) and so on

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Henan


  Head Coach:
  Jie Liang


  Setter:
  6.Shuai Jiao
  8.Heng Liu
  18.Mu-di Zhao


  Opposite:
  4.Jia-wei Wang
  5.Chun-lin Wang
  19.Long Ba


  Outside Hitter:
  2.Kai Sun
  10.Jian-jun Cui
  11.Shuo Yu
  14.Kun-yu Du (also OP)
  16,Jing-zheng Mao (also L ?)
  17.Shi-hao Yang
  20.Yi-ze Li


  Middle Blocker:
  1.Rui Li
  3.Chao-fan Song (also OH)
  7.Yuan-bo Li
  12.Zheng-yang Jiang
  13.Zhen-dong Ma


  Libero:
  9.Yi Gao
  15.Lei Yu

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Round 1
  Jiangsu 1-3 Zhejiang [21-25,25-20,19-25,23-25] stacs
  Jiangsu: Wei Jia-cai (MB) 6, Zhou Hong (S) 4, Lu Zhen (OH) 12, Zhang Chen (OH) 14, Fang Hao-yu (MB) 9, Liu Xiang-dong (OP) 24, Yang Tian-yuan (L)
  Substitute: Li Chen (MB) 0, Yu Yao-chen (S) 0
  Not Play: Dai Hua-qiang (L), Xia Jin (OH), Li Shao-jian (MB)
  Zhejiang: Ren Jun-bo (MB) 4, Han Tian-yi (OH) 16, Xu Xian-tao (S) 5, Qin Zhen (MB) 7, Wu Hao (OP) 25, Zhu Zhi-yuan (OH) 21, Sun Ming-jie (L)
  Substitute: Xu Xiao-bing (MB) 0, Wang Zhi-ru (S) 1
  Not Play: Chen Ming-yao (L), Wu Ya-wei (OP), Jin Zhi-hong (OH)


  Sichuan 3-1 Fujian [13-25,25-19,25-18,32-30] stacs
  Sichuan: Lasko (OP) 20, Bartman (OH) 18, Tang Cheng (MB) 6, Qin Song (MB) 3, Yang Guang (S) 3, Du Hai-xiang (OH) 16, Chen Tao (L)
  Substitute: Wen Xing-xing (S) 0
  Not Play: Deng Ting-xi (OH), Cao Yi-ming (OP), Wang Zhao-rui (MB), Liu Shao-kai (S/OH)
  Fujian: Lin Guo-lin (OH) 5, Rao Shu-han (MB) 9, Xu Han-hua (MB) 9, Guo Cheng (S) 2, Yu Guang-hui (OP) 18, Chen Chien-Chen (OH) 22, Ke Jun-huang (L)
  Substitute: Lai Xiao-min (S) 0, Shi Jian-ping (OH) 0
  Not Play: Yao Qing-da (MB), Chen Yi-xiang (MB), Teng Shu-peng (L)


  Hebei 1-3 Shanghai [19-25,21-25,25-21,23-25] stacs
  Hebei: Jiang Han (MB) 5, Zhong Lei (MB) 7, Xia Run-tao (OH) 9, Yao Bao-long (OP) 29, Li-dong Ma-ya (OH) 13, Ma Chao (S) 4, Pan Li-yang (L)
  Not Play: Wang Hao (OH), Wang Bin (OH/OP), Hou Yin-long (S), Cui Jia (MB), Fu Ji-feng (L)
  Shanghai: Zhang Yi-chen (MB) 8, Zhan Guo-jun (S) 0, Fang Ying-chao (OP/OH) 20, Savani (OH) 11, Chen Long-hai (MB) 16, Touzinsky (OH) 7, Tong Jia-hua (L)
  Substitute: Huang Bin (OH) 9, Li Chun-hui (OP) 6, Ren Qi (L), Zhang Su-lei (S)
  Not Play: Zhang Zhe-jia (MB/OP)


  Henan 0-3 Bayi [19-25,21-25,31-33] stacs
  Henan: Li Rui (MB) 5, Sun Kai (OH) 9, Jiao Shuai (S) 6, Li Yuan-bo (MB) 8, Cui Jian-jun (OH) 15, Du Kun-yu (OP) 11, Gao Yi (L), Yu Lei (L)
  Substitute: Song Chao-fan (MB) 0, Mao Jing-zheng (OH) 1
  Not Play: Wang Chun-lin (OP), Liu Heng (S)
  Bayi: Mao Tian-yi (S) 5, Tang Chuan-hang (OP) 15, Zhong Wei-jun (OH) 21, Zhao Yi-chen (OH) 10, Xu Jing-tao (MB) 16, Guo Peng (MB) 7, Ma Xiao-teng (L), Xu Peng (L)
  Substitute: Cui Jun (S) 0, Zhu Jin-peng (MB) 1
  Not Play: Feng Bo (OH), Geng Wei-qiang (OH)


  Liaoning 0-3 Beijing [16-25,18-25,20-25] stacs
  Liaoning: Ma Ming (MB) 2, Li Bo-wen (S) 3, Zheng Ya-hong (OH) 6, Jiang Hong-yu (MB) 6, Liu Chun-jiang (OH) 13, Shi Xue-feng (OP) 6, Kong Fan-wei (L)
  Substitute: Cong Xu (OH) 0
  Not Play: Chu Hong-wei (S), Yuan Zhi (OP), Men Hong-chao (MB), Ma Zi-hui (MB)
  Beijing: Wang Jing-xing (MB) 2, Edgar (OP) 24, Marshall (OH) 12, Kang Kang (S) 4, Yang Fan (MB) 5, Liu Li-bin (OH) 11, Chu Hui (L)
  Substitute: Hu Xi-zhao (MB) 1, Yin Jie (OH) 0
  Not Play: Zhao Yi (S/OP), Wang Chen (OP/OH), Shan Qing-tao (OH/L)


  Guangdong 0-3 Shandong [19-25,23-25,22-25] stacs
  Guangdong: Huang Yong-kang (MB) 6, Liang Zhen-hui (OP) 21, Lyu Xin-yu (OH) 8, Yan Ting-wei (S) 5, Lin Zhi-jie (OH) 5, Zhang Jing-qi (MB) 4, Chen Jia-jie (L)
  Substitute: Huang Zhi-jian (MB) 5, Zhi Jia-xi (OH) 0
  Not Play: Zhong Qi-chao (L), Wang Guo-li (MB), Sun Dong-wei (S)
  Shandong: Cui Xiao (MB) 4, Song Jian-wei (OH) 16, Li Run-ming (S) 3, Wang Huan-xiao (MB) 5, Li Bo-han (OH) 7, Kou Zhi-chao (OP) 14, Yang Ya-ning (L)
  Substitute: Liu Meng (S) 0, He Ning-ning (OP) 8, Ji Xing-chen (L)
  Not Play: Ji Dao-shuai (OH), Geng Xin (MB)

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().