Chinese NT 2018

 • http://www.volleychina.org/b/2018/1110/5068.html


  The Hopestar training camp ( equalling U19 men's NT or U18 women's NT ) in 2018 will be from Nov.18 to Dec.13.


  The page only gives about men's volleyball:


  Head Coach: Xin Chun-sheng (Shandong)


  Assistant Coaches: Jiang Fu-dong (Sichuan, former setter) Gao Zhi (unknown) Chen Ping (JIangsu, former OP)


  Players:

  Deng Xin-peng, Zheng Yang, Xu Ke, Lyu Hai-dong, Lian Tang-jie, Zhang Xi, Wang Wen-jun, Li Tian-le, Gu Qin-fan, Zhou Jing-jie, Wang Bin (Zhejiang), Tang Fu-xing, Qu Chang-hao, Li Lei, Zhuang Yuan-lin, Xue Jin-hao, Chen Shen-ao, Qu Hao-nan

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • The same as Liu Li-bin in Tourcoing in Season 17/18,

  I will add the stacs of Liu Li-bin in JT Thunders in Season 18/19.


  Round 1: (vs Suntory) attack: 15/29, block: 4, ace: 1, reception: 17/37

  Round 3: (vs Toray) attack: 12/17, block: 3, ace: 5, reception: 6/19

  Round 4: (vs VC Nagano) attack: 14/22, ace: 1, reception: 9/16

  Round 5: (vs JTEKT) attack: 12/18, block: 1, ace: 1, reception: 3/14

  Round 6: (vs Toyoda) attack: 17/36, block: 2, reception: 17/41

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • http://www.volleychina.org/b/2018/1206/5238.html


  Beginning on Dec.14, the training camp of U20 ( and U18? ) players for the first time in "2019":

  Head Coach: Yuan Zhi

  Assistant Coaches: Wu Xiao-lei, Gao Zhi

  Doctor: Wang Kai

  Players:

  S - Jiang Zhi-yuan, Lian Tang-jie

  OP - Lyu Xing, Diao Jian-fei, Gu Qin-fan

  OH - Wen Zi-hua, Zhai De-jun, Wang Wen-jun, Chen Shen-ao, Qu Hao-nan

  MB - Tao Zi-xuan, Deng Xin-peng, Zhang Dong-zhen

  L - Li Tian-le

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().