Chinese Male Superleague 2018/2019

 • The clubs with sponsors:
  Shanghai Golden Age
  Beijing BAW
  Sichuan
  Bayi Yingguan Sports
  Guangdong Shenzhen National Sports Lottery
  Jiangsu Nanjing Broadcast Maomao
  Shandong Sports Lottery
  Zhejiang Sports Lottery
  Henan Tianguan
  Hebei
  Liaoning
  Fujian Formal University
  Tianjin National Games Village
  Hubei


  The rosters are all unofficial and finished temporarily.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Shanghai
  Head Coach:
  Shen Qiong


  Setter:
  Zhan Guo-jun
  Xu Zhen-sen
  Han Xu (male) ?


  Opposite:
  Giulio Sabbi
  Dai Qing-yao (also OH)
  Sun Ze-yuan
  Lin Yu-qi ?


  Outside Hitter:
  Klemen Čebulj
  Huang Bin (also L) ?
  Li Nan (also OP)
  Jiang Hong-bin
  Tian Cong


  Middle Blocker:
  Zhang Zhe-jia (also OP)
  Chen Long-hai
  Zhang Yi-chen
  Tao Zi-xuan
  Wang Yuan-jie
  Qi Qi ?


  Libero:
  Ren Qi ?
  Tong Jia-hua
  Zhi Jia-cheng

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 3 times, last by tomen ().

 • Beijing
  Head Coach:
  Li Mu


  Setter:
  Sun Yu-bo ?
  Liu Ze ?


  Opposite:
  Jiang Chuan ?
  Wang Chen (also OH) ?


  Outside Hitter:
  Kevin Tillie (also L)
  Leonardo Leyva Martinez ?
  Liu Li-bin ?
  Shan Qing-tao (also MB/L) ?
  Yin Jie
  Liu Hao (Beijing)


  Middle Blocker:
  Yang Fan (male) ?
  Gu Jia-feng
  Hu Xi-zhao (also OH)
  Zhang Xiu-rui ?
  Wang Dong-chen


  Libero:
  Ding Hui
  Han Huang-guang ?
  Chu Hui ?
  Zhang Zhen-dong ?

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Sichuan
  Head Coach:
  Fu Jun ?


  Setter:
  Yang Guang
  Chen Bo-liang
  Jiang Zhi-yuan


  Opposite:
  Cao Yi-ming
  Gao Qi
  Chen Xi-long (also OH)


  Outside Hitter:
  Du Hai-xiang (also OP/L)
  Li Rui (Sichuan)
  Guo Shun-xiang


  Middle Blocker:
  Qin Song (also OP) ?
  Wang Zhao-rui
  Zhang Jing-cheng ?
  Peng Shi-kun
  Wang Jin-jian


  Libero:
  Chen Tao
  Liao Guo

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Bayi
  Head Coach:
  Chen Fang


  Setter:
  Mao Tian-yi
  Wu Yi-wen ?
  Peng Bo


  Opposite:
  Tang Chuan-hang
  Li Li-ye (also OH)
  Xiu Cheng-cheng


  Outside Hitter:
  Zhong Wei-jun ?
  Zhao Yi-chen ?
  Feng Bo
  Yuan Dang-yi
  Gu Han ?


  Middle Blocker:
  Xu Jing-tao
  Zhu Jin-peng
  Du Hao-yu
  Li Mu-zi


  Libero:
  Ma Xiao-teng
  Xu Peng
  Pei Jia-xing
  Qu Zong-shuai

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Guangdong
  Head Coach:
  ?


  Setter:
  Wang He-bin [born in 1999]
  He Bo-rong


  Opposite:
  Artur Udrys ?
  Huang Zhi-jian
  Zheng Guo-yuan


  Outside Hitter:
  Matteo Martino ?
  Wu Hao-tian
  Lin Jia-xi
  Huang Li-yang
  Ou Yuan-jie (also L)


  Middle Blocker:
  Huang Yong-kang
  Wu Xian-shun
  Qu Hong-sheng


  Libero:
  Chen Jia-jie
  Huang Yu-bo

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Jiangsu
  Head Coach:
  Lu Wei-zhong ?


  Setter:
  Yu Yao-chen ?
  Chen Fei (also OH)


  Opposite:
  Liu Xiang-dong (also OH)
  Zhou Li-ying (also OH)
  Lyu Xing


  Outside Hitter:
  Zhang Chen
  Yu Yuan-tai
  Li Yu
  Li Zhu
  Du Yu


  Middle Blocker:
  Li Chen (also OP)
  Li Shao-jian
  Yuan Hui-long
  Dai Hai-bo
  Sun Wen-xuan


  Libero:
  Yang Tian-yuan
  Gao Zhi-yuan

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Shandong
  Head Coach:
  Xin Chun-sheng ?


  Setter:
  Li Run-ming ?
  Liu Meng
  Liu Zhi-hao


  Opposite:
  Kou Zhi-chao ?
  Wang Jing-yi


  Outside Hitter:
  Song Jian-wei
  Ji Dao-shuai
  Li Bo-han ?
  Fu Hou-wen (also L)
  Han Dong
  Zhang Xin-yi


  Middle Blocker:
  Geng Xin ?
  Cui Xiao
  Wang Xiang-yu
  Guo Lei
  Zhang Zu-yuan


  Libero:
  Ji Xing-chen ?
  Yang Hua-xing
  Song Zi-hao

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Zhejiang
  Head Coach:
  Wu Sheng


  Setter:
  Wang Zhi-ru
  Chen Lei-yang
  Jin Ri-cheng ?


  Opposite:
  Wu Hao
  Wu Ya-wei
  Zhang Guan-hua


  Outside Hitter:
  Zhu Zhi-yuan
  Jin Zhi-hong
  Zhang Jing-ying
  Li Cheng-kang
  Li Shu-yi (also OP)


  Middle Blocker:
  Ren Jun-bo
  Liu De-wei ?
  Li Yong-zhen
  Wang Chuan-qi


  Libero:
  Yang Yi-ming
  Chen Ming-yao
  Gong Yu-jie

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Henan
  Head Coach:
  Cui Jian-jun


  Setter:
  Liu Heng
  Yang Xue-shuai
  Cui Ke-rui


  Opposite:
  Du Kun-yu (also OH)
  Ba Long
  Wang Jia-wei (also OH) (not the famous MB and head coach) ?


  Outside Hitter:
  Yu Shuo
  Yang Shi-hao
  Yuan Bao-lin
  Li Yi-ze
  Sun Zu-qian


  Middle Blocker:
  Li Rui (Henan)
  Li Yuan-bo
  Jiang Zheng-yang
  Wang Zhe


  Libero:
  Qi Jia-hao
  Fu Jia-yu

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().

 • Hebei
  Head Coach:
  Wang Bin (A)


  Setter:
  Hou Yin-long
  Wei Bo-lin


  Opposite:
  Yao Bao-long
  Shao Bo-qiang


  Outside Hitter:
  Xia Run-tao ?
  Li-dong Ma-ya
  Sun Chang-hao
  Li Jing-yuan
  Sui Xiang-yu


  Middle Blocker:
  Zhong Lei
  Ma Shuai
  Shi Zeng-chao
  Xia Yu


  Libero:
  Fu Ji-feng
  Liang Xue-liang

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Liaoning
  Head Coach:
  Sui Sheng-sheng ? / Ju Gen-yin ?


  Setter:
  Yu Shi-bo ?
  Li Bo-tian
  Yu Yao-chen ?


  Opposite:
  Cui Li-fang
  Hu Jian-wei


  Outside Hitter:
  Zheng Ye-hong
  Cong Xu (also L)
  Wang Shao-bo (also OP)
  Zhang Xian-nan
  Xie Zhen-yu
  Li Ao (also L)


  Middle Blocker:
  Liang Chun-long
  Jiang Hong-yu
  Xiao Li-jia
  Sui Ji-ting (also S)
  Li Tao


  Libero:
  Kong Fang-wei ?
  Liu Chun-jiang (also OH) ?

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Fujian
  Head Coach:
  Teng Mao-ming ?


  Setter:
  Guo Cheng (also OP) ?
  Wu Zhai


  Opposite:
  Yu Guang-hui ?
  Liang Wen-bo (volleyball)


  Outside Hitter:
  Han Tian-yi (loaned from Shanghai) ?
  Li Zhen (also OP)
  Gao Jie-ming
  Shi Jin-geng


  Middle Blocker:
  Rao Shu-han ?
  Wu Qiong
  Liang Jin-zheng
  Chen Yi-xiang
  Lin Ming-sheng
  Chen Zuo-dong


  Libero:
  Ke Jun-huang ?
  Lin Ri-dong
  He Ling-zhi

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Tianjin
  Head Coach:
  Zhao Ai-min ?


  Setter:
  Zhang Su-lei (loaned from Shanghai) ?
  Zhou Tong
  Tan Bo-yuan


  Opposite:
  Xu Jia-jia
  Luo Zhuang (also OH)


  Outside Hitter:
  Zhang Bing-long (loaned from Beijing)
  Lu Hao
  Shang Kai


  Middle Blocker:
  Yang Fan (loaned from Beijing) ?
  Qin Zhen (loaned from Shanghai) ?
  Yu Jia-yi
  Zhang Yang
  Zhang Xin-yu


  Libero:
  Han Huang-guang ?
  Du Shao-qiu
  Liu Zhi-long

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Hubei
  Head Coach:
  Yan Feng ?


  Setter:
  Dong Jun
  Wu Xue-yang


  Opposite:
  Song Yang ?
  Cai Xiao-tian (also OH)


  Outside Hitter:
  Tu Jun-feng
  Wang Wen-zhen
  Yi Hang
  Lin Hai-kun
  Ye Xun


  Middle Blocker:
  Zhou Hang
  Miao Ruan-tong ?
  Meng Qun-sheng
  Chen Zuo (volleyball)


  Libero:
  Wu Tong
  Li Zi-han

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Many players might retire or "retire from Chinese professional volleyball":
  At least the possibility is so large.
  (bold as the former players of Chinese men's senior NT)
  Shanghai: Ren Qi ?
  Beijing: Chu Hui ?, Kang Kang ?
  Guangdong: Liang Zhen-hui ?
  Jiangsu: Fang Hao-yu
  Shandong: Geng Xin ?
  Henan: Gao Yi (male)
  Hebei: X** R**-t** ?
  Liaoning: Yu Shi-bo ?

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • Day 1: http://www.volleychina.org/nm/2018/0601/4723.html
  Day 2: http://www.volleychina.org/nm/2018/0602/4725.html
  Day 3: http://www.volleychina.org/nm/2018/0603/4727.html


  Day 1:
  Group A: Shanghai 3-2 Tianjin, Guangdong 3-2 Hebei, Henan 2-3 Jiangsu
  Group B: Beijing 3-2 Fujian, Sichuan 2-3 Liaoning, Zhejiang 3-0 Shandong
  In the photos, I saw Liu Heng (S, Henan), Li Shao-jian (MB, Jiangsu), Li Chen (OP, Jiangsu), Li Li-ze (OH, Henan), Zhi Jia-cheng (L, Shanghai) and so on.


  Day 2:
  Group A: Hebei 3-2 Jiangsu, Tianjin 3-1 Henan, Shanghai 3-0 Guangdong
  Group B: Shandong 3-1 Liaoning, Fujian 2-3 Zhejiang, Beijing 3-0 Sichuan
  In the photos, I saw Zhou Tong (S, Tianjin), Zhang Xin-yu (MB, Tianjin), Zhang Guan-hua (OP, Zhejiang), Ren Jun-bo (MB, Zhejiang) and so on.


  Day 3:
  Group A: Tianjin 2-3 Guangdong, Jiangsu 1-3 Shanghai, Hebei 3-0 Henan
  Group B: Sichuan 1-3 Fujian, Beijing 3-1 Shandong, Zhejiang 3-1 Liaoning
  In the photos, I saw Li-dong Ma-ya (OH, Hebei), Yao Bao-long (OP, Hebei), Li Jing-yuan (OH, Hebei), Yang Xue-shuai (S, Henan), Wang Zhe (MB, Henan), Qi Jia-hao (L, Henan), Zhu Zhi-yuan (L/OH, Zhejiang) and so on.
  PS: If Zhu Zhi-yuan isn't injured, he should be in Chinese NT now. Du Hai-xiang is his substitute player in 2013 U19 WCH. In 2015 U21 WCH, Liu Li-bin replaced him.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited 2 times, last by tomen ().

 • Day 4:
  Group A: Henan 3-0 Shanghai, Guangdong 3-1 Jiangsu, TIanjin 0-3 Hebei
  Group B: Zhejiang 3-0 Beijing, Fujian 3-2 Liaoning, Sichuan 3-1 Shandong


  Day 5:
  Group A: Henan 3-0 Guangdong, Hebei 0-3 Shanghai, Jiangsu 1-3 Tianjin
  Group B: Zhejiang 3-2 Sichuan, Liaoning 0-3 Beijing, Shandong 3-1 Fujian


  1/4 Finals:
  Shanghai 0-3 Shandong [20-25.23-25,18-25]
  Guangdong 0-3 Beijing [16-25,24-26,14-25]
  Fujian 1-3 Hebei [24-26,27-25,19-25,19-25]
  Zhejiang 3-0 Tianjin


  Semifinals:
  Beijing 3-2 Shandong [25-19,20-25,26-28,25-20,15-11]
  Hebei 3-2 Zhejiang [20-25,16-25,25-23,25-15,15-13]


  Final:
  Beijing 3-1 Hebei [25-23,27-29,25-23,26-24]


  source of finals: http://www.volleychina.org/nm/2018/0609/4754.html
  From the photos in Final - Beijing's three wing spikers: Yin Jie (the same age as Zhang Bing-long, Jiang Chuan and Liu Li-bin), Shan Qing-tao and Sun Yu-bo [both old, Shan 32, Sun 28]
  The roster of Hebei will be seen: (bold names are the ones that Chinese NT focuses on) Hou Yin-long (S), Yao Bao-long (OP), Li-dong Ma-ya (C, OH), Sun Chang-hao (OH), Ma Shuai (MB), Xia Yu (MB) and Fu Ji-feng (L)
  I still hope that Xia Run-tao (OH) can return Hebei VC.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

  Edited once, last by tomen ().