Chinese Female Superleague 2022/2023 (with 2022 Chinese National Championship)

 • Main Page:

  http://www.volleychina.org/202…doc-imqmmthc1937484.shtml


  Clubs:

  Tianjin

  Shanghai

  Jiangsu

  Liaoning

  Guangdong

  Shandong

  Beijing

  Zhejiang

  Fujian

  Sichuan

  Henan

  Yunnan

  Hebei

  Shenzhen

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

  Edited once, last by tomen ().

 • Bold as she is or was the members of NT.


  Tianjin:

  S - ?

  OP - Vargas, Yang Yi, ?

  OH - Mihajlovic ?, Wang Yi-zhu, ?

  MB - Wang Yuan-yuan, ?

  L - Meng Zi-xuan, ?


  Shanghai:

  S - Xu Xiao-ting (No.18), Huang Xin-yue (No.5), Chen Fang-lin (No.12)

  OP - Ou-yang Qian-qian (No.11), Wang Yin-di (No.8)

  OH - Samantha Bricio (No.2), Liu Zhe-ning (No.3), Gao Hui-yi (No.9), Zhong Hui (No.17)

  MB - Gao Yi (No.6), Zhang Yu-qian (No,10), Chen Hou-yu (No.16), Liu Ze-yu (No.19)

  L - Wang Wei-yi (No.1), Zhu Xing-chen (No.20)


  Jiangsu:

  S - Diao Lin-yu (No.6), Sun Yan (No.15), Yong Le (No.10)

  OP - Gong Xiang-yu (No.16), Zhou Ye-tong (No.5), Xu Lu-yao (No.7)

  OH - Wu Han (No.12), Wu Meng-jie (No.8), Tang Xin (No.14)

  MB - Yang Jia (No.13), Wan Zi-yue (No.9), Zhang Yi-wen (No.19)

  L - Ni Fei-fan (No.18), Chen Yi-fan (No.11), He Mu (No.17)


  Liaoning

  S - Sun Hai-ping

  OP -

  OH -

  MB - Hu Ming-yuan

  L - Xu Jia-nan


  Guangdong

  S - Yu Jia-rui (No.6), Zhang Ke-xin (No.4), Liu Shu-yue (No.5)

  OP - Chen Pei-yan (No.1)

  OH - Li Yao (No.2), Wang Yi-fan (No.8), Shang Chun-yu (No.12)

  MB - Li Jia-rong (No.14), Zhang Feng-mei (No.15), Huang Bi-xian (No.16), Chen Yi-jun (No.18), Wang Qi (No.19)

  L - Wang Min (No.10), Chang Bao-yi (No.13)


  In fact, as a left-handed MB, Huang Bi-xian might transfer to play as an OH in 2022 Chinese National Championship.


  Shandong

  S - Cai Ya-qian

  OP -

  OH -

  MB -

  L -  Beijing

  S -

  OP -

  OH - Wang Yun-lu, Jin Ye

  MB -

  L - Zang Qian-qian

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

  Edited 4 times, last by tomen ().

 • Zhejiang

  S -

  OP -

  OH - Chen Xi-yue, ?

  MB - Liu Yu, ?

  L -


  Fujian

  S - Liang Gui-qian (No.16), Yin Xiao-lan (No.18)

  OP - Zheng Yi-xin (No.3), Liu Zi-yang (No.20)

  OH - Lin Yue-xin (No.5), Zhuang Yu-shang (No.8), Chen Han-lei (No.9), Ye Jia-jing (No.11), Huang Feng (No.17)

  MB - Zhang Jing (No.2), Liang Wei-fan (No.6), Wei Yu-lin (No.10), Chen Yi-xuan (No.1)

  L - Zheng Xin-yi (No.13), Zheng Li-na (No.19), Sun Yu-qi (No.4)


  The first time in Fujian VC, Zheng Yi-xin played as a "true" OP! Liu Zi-yang is lefty.


  Sichuan

  S -

  OP - Miao Yi-wen, Tang Wei-dan

  OH -

  MB -

  L -


  Henan

  S - Cai Xiao-qing (No.13), Zhang Zi-han (No.8), Luo Chen-xu (No.7)

  OP - Duan Meng-ke (No.1)

  OH - Han Wen-ya (No.9), Liu Dan (No.10), Zhai Si-qi (No.12), Wang Yi-qun (No.14)

  MB - Huang Rui-lei (No.6), Mao Jun-yi (No.18), Jiang Yi-chen (No.3), Zhao Bo-yan (No.5)

  L - Qin Yao-wei (No.11), Deng Guo-guo (No.16)


  Cai Xiao-qing played as an OH in 2017 ACH.


  Yunnan

  S - Xiong Qin-qing (No.1), He Jie (No.2)

  OP - Sun Yi-ran (No.18), Huang Xiao-yan (No.19)

  OH - Liu Meng-ya (No.3), Hu Yu-qin (No.5), Sun Fan-qiong (No.8), Yang Bao-ming (No.12), Yang Ying (No.15)

  MB - Zhang Xin-lu (No.4), He Qiu-lan (No.6), Yang Ma-yi-ting (No.11)

  L - Ma Yu-xue (No.16), Kong Rui (No.17)


  Liu Meng-ya joined the training camp of Chinese NT in 2007 for the first time. She is the oldest player in this season.


  Hebei (many players from Shanghai, Tianjin and other clubs)

  S - Zhang Meng (No.9), Jiang Jing (No.20)

  OP - Wang Ruo-bing (No.10), Shen Min-hua (No.16)

  OH - Zuo Zi-fan (No.3), Gao Zheng (No.4), Zhuang Xin-ru (No.8), Zhang Yi-lu (No.12)

  MB - Jin Yi-fan (No.6), Zhao Ke-xin (No.7), Li Bing (No.11), Song Han-ning (No.13)

  L - Duan Ya-ran (No.1), Wang Jing-yi (No.14)


  Shenzhen

  S -

  OP -

  OH -

  MB -

  L -

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

  Edited 3 times, last by tomen ().

 • Is Zhu Ting playing overseas or still in China?

  The rumor is still that she will join Scandicci in Season 22/23.

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Tianjin will loan 5 players to Shenzhen.


  left to right: Meng Wanting (L), Zhang Xinyue (S), Yang Linlin (OH), Bian Minxuan (MB), Liu Xin (OPP)

 • Yes, it should look something like this.


  S: Jaksic, Zhang Xinyue

  OPP: D. Boskovic, Liu Xin

  OH: Van Jak, Klisura, Yang Linlin

  MB: Xue Yizhi, Mao Junyi, Bian Minxuan

  L: Milojevic, Meng Wanting


  Shenzhen should keep MB Mao Junyi (former China NT youth) from Henan. Only 12 players listed so far allowing space for 2 more domestic players.

 • I figured Mihajlovic would've played the first half of the season in China then go to Russia, but looks like she's going straight to Leningradka.


 • tomen

  Changed the title of the thread from “Chinese Female Superleague 2022/2023” to “Chinese Female Superleague 2022/2023 (with 2022 Chinese National Championship)”.
 • 2022 Chinese National Championship will be held from Sep.18 to Sep.28 in Zhangzhou.


  Jiangsu's roster:

  Head Coach: Shi Hai-rong

  Players:

  S - Sun Yan, Yong Le

  OP - Xu Lu-yao

  OH - Wu Han, Kang Xin

  MB - Zhou Xin-yi, Wan Zi-yue, Yang Jia, Zhang Yi-wen

  L - He Mu, Chen Yi-fan


  resource: https://sports.sina.com.cn/oth…doc-imqmmtha7247854.shtml

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Wu MJ is not listed....going to Poland/Netherlands ? .... interesting :|

 • Lazovic said she will just stay in Beijing VC before Jan 15, 2023.

  The time of Season 22/23 might still be short.

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Wu MJ is not listed....going to Poland/Netherlands ? .... interesting :|

  Interestingly enough Zhou Yetong is rumored to have been added to jiangsu's roster. But still no update on Wu Mengjie.


  If they returned to China at the same time then shouldn't Wu have been released after the same amount of quarantine period? Unless she tested positive then she's still stuck there. Maybe Cai Bin did decide to call her for WCH?

 • Tianjin's roster.


  S: Meng Dou, Zhang Xinyue

  OPP: Yang Yi, Liu Xin

  OH: Chen Boya, Liu Meijun, Dong Mingxiao

  MB: Li Yanan, Zhang Shiqi, Xia Sijia

  L: Meng Zixuan, Liu Liwen


  I hope Chen Boya has recovered from her injuries and matured her mentality.

 • Interestingly enough Zhou Yetong is rumored to have been added to jiangsu's roster. But still no update on Wu Mengjie.


  If they returned to China at the same time then shouldn't Wu have been released after the same amount of quarantine period? Unless she tested positive then she's still stuck there. Maybe Cai Bin did decide to call her for WCH?

  Both Wu and Zhou should be included (WCH) :roll:

 • the rosters of 2022 Chinese National Championship:

  Mei Xiao-han and almost all ones of 2022 AVC Cup has the rest.


  https://weibo.com/2636766700/M6kOwgLde#comment

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan