newsletter

German NT 23/24

 • Wide roaster for VNL 2023


  Ouside hitter: Moritz Reichert, Erik Röhrs, Tobias Brand, Ruben Schott, Denys Kaliberda, Christian Fromm, Moritz Karlitzek, Tim Peter, Max Schulz, Egor Bogachev, Lorenz Karlitzek

  Middle blocker: Anton Brehme, Tobias Krick, Lukas Maase, Florian Krage, Yannick Goralik, Jakob Günthör

  Oppsite: Linus Weber, Yann Böhme, Filip John, Simon Torwie, Simon Gallas, Daniel Malescha

  Setter: Lukas Kampa (Captain), Jan Zimmermann, Johannes Tille, Leon Dervisaj, Eric Burggräf

  Libero: Julian Zenger, Leonard Graven

 • First week roster for Germany


  OH: Moritz Reichert, Erik Röhers, Tobias Brand, Ruben Schott, Denys Kaliberda

  MB: Lukas Maase, Tobias Krick, Anton Brehme, Florian Krage

  OPP: Linus Weber, Yann Böhme

  S: Lukas Kampa, Johannes Tille

  L: Leonard Graven


  Zenger is injured. Schott or Reichert will wear libero jersey as the receiving libero. Graven will be the defense libero while serving.

 • Kampa and Kaliberda saw “Bohme” and "Tille" for many times. Is Yann the son of the former MB? I remember Johannes Tille is the younger brother of the other two Tille (s) as liberos.

  My favourite roster of Chinese (in 2022)
  male NT:
  S - Yu Yao-chen, Chen Lei-yang
  OP - Jiang Chuan, Dai Qing-yao
  OH - Zhang Jing-yin, Yu Yuan-tai, Liu Li-bin, Fu Hou-wen
  MB - Zhang Zhe-jia, Peng Shi-kun, Li Yong-zhen, Jiang Zhen-yang
  L - Yang Yi-ming, Yang Tian-yuan


  female NT:
  S - Yao Di, Diao Lin-yu
  OP - Gong Xiang-yu, Sun Xiao-xuan
  OH - Li Ying-ying, Wang Yi-fan, Wu Meng-jie, Zhuang Yu-shan
  MB - Yuan Xin-yue, Wang Yuan-yuan, Zheng Yi-xin, Liu Yu
  L - Ni Fei-fan, Xu Jia-nan

 • Third week roster for Germany


  OH: Moritz Reichert, Christian Fromm, Tobias Brand, Ruben Schott, Denys Kaliberda

  MB: Lukas Maase, Tobias Krick, Anton Brehme, Florian Krage

  OPP: Linus Weber, Yann Böhme

  S: Lukas Kampa, Johannes Tille

  L: Leonard Graven