Chinese NT 2019

 • According to the schedule, Chinese NT in 2019 will be "created" in February.


  My prediction: (ltalic as I doubt)


  S - Ding Xia, Yao Di, Diao Lin-yu, Sun Hai-ping, Chen Xin-tong

  OP - Gong Xiang-yu, Wang Mei-yi, Du Qing-qing [if necessary, Zeng Chun-lei could stay in 2019 as the substitute "server"]

  OH - Zhu Ting, Li Ying-ying, Zhang Chang-ning [if healthy], Liu Yan-han, Duan Fang, Zhang Yi-chan, Wu Han, Liu Xiao-tong

  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Hu Ming-yuan, Gao Yi, Wang Yuan-yuan [if healthy], Yang Han-yu [if healthy], Zheng Yi-xin, Zhang Yu

  L - Wang Meng-jie, Wang Wei-yi, Lin Li, Wang Hui-min

  Images

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • The rumor:

  Lang Ping, Liu Yan-han, Yuan Xin-yue and Duan Fang attended the countdown party in Hunan.

  In theory, Liu Yan-han, Yuan Xin-yue and Duan Fang could join the national team in 2019 though Liu Yan-han's reception and defence, Yuan Xin-yue's spike and block in WCH 2018 and Duan Fang's thing about Tandara's injury will influence their future in NT very much.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • The rumor:

  Wang Yi-mei and Ma Yun-wen should be retired in 2018 in fact.

  Wang Yi-mei didn't play one match after Chinese League 17/18 and didn't have the training in Liaoning women's club. She announced that she won't hold a retirement ceremony. When she doesn't play the match, she is retired.

  Ma Yun-wen played the warm-ups of Chinese League 18/19 but had the rest due to her injury. In the interview of Kim Yeon-koung, she said Ma Yun-wen has been retired and told her.


  Thank them for their contribution to Chinese women's volleyball national team.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • http://www.volleychina.org/b/2019/0121/5566.html

  The 1st training camp of Chinese women's NT in 2019:


  Head Coach: Lang Ping

  Assistant Coaches: An Jia-jie, Bao Zhuang, Lai Ya-wen

  Other Coaches: Yuan Zhi, Wu Xiao-lei, Yuan Ling-xi, Yu Fei, Li Tong

  Doctors: Sherwin S.W. (USA), Wei Yong-ji, Wang Kai

  Therapists: Mar Chong Daniel

  Players [new]:

  S - Ding Xia, Yao Di, Diao Lin-yu. Sun Hai-ping, Cai Ya-qian

  OP - Gong Xiang-yu, Zeng Chun-lei, Wu Han (also OH), Du Qing-qing

  OH - Zhu Ting, Zhang Chang-ning, Li Ying-ying, Liu Xiao-tong, Duan Fang, Zhang Yi-chan, Liu Yan-han

  MB - Yan Ni, Yuan Xin-yue, Hu Ming-yuan, Wang Yuan-yuan, Yang Han-yu, Zheng Yi-xin, Gao Yi

  L - Wang Meng-jie, Lin Li, Meng Zi-xuan, Ni Fei-fan


  Hu Ming-yuan, Sun Hai-ping, Duan Fang, Lin Li, Yang Han-yu, Cai Ya-qian, Liu Yan-han and Gao Yi will take part in it before 18:00, Feb.10.

  Other players wait for the other notice.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.

 • are they preparing for something early? Or what?

  It is only because the earlier time of matches between national teams this year.

  Therefore, the training is earlier.

  My favourite roster of Chinese
  male NT:
  S - Li Run-ming, Zhan Guo-jun
  OP - Dai Qing-yao, Jiang Chuan
  OH - Ji Dao-shuai, Xia Run-tao, Liu Li-bin, Zhang Chen
  MB - Zhang Zhe-jia, Chen Long-hai, Geng Xin
  L - Ren Qi


  female NT:
  S - Ding Xia, Yao Di
  OP - Gong Xiang-yu, Zhang Chang-ning
  OH - Hui Ruo-qi, Zhu Ting, Liu Xiao-tong, Li Jing
  MB - Yuan Xin-yue, Yan Ni, Xu Yun-li
  L - Lin Li


  My avatar is Jiang Chuan. I hope more persons love him.